Termeni şi condiţii

Acceptarea condiţiilor

Folosirea siteului www.haymagazine.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administrator, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestuia.

Drepturi de autor

Textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea HAY magazine sau a unor terţi care au autorizat HAY magazine să le utilizeze.

Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, descărcat, expediat, transmis sau distribuit în orice mod, fără permisiunea scrisă a unui reprezentant oficial al HAY magazine. Modificarea conţinutului şi utilizarea acestuia pentru orice alt scop constuituie violarea drepturilor de autor sau drepturilor asupra creaţiei intelectuale.

Obligaţiile utilizatorului

Vizitatorii cunosc şi acceptă neechivoc, irevocabil şi neconditionat respectarea următoarelor reguli de folosire a siteului. Prin urmare, vizitatorii acceptă, garantează şi declară, irevocabil şi necondiţionat că nu vor încărca, posta sau transmite pe site sau prin intermediul site-ului informaţii ce contravin legilor în vigoare în România, cum ar fi informaţii cu un conţinut discriminatoriu, rasist, ameninţător, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau informaţii contestabile; nu vor încălca drepturile de proprietate individuală, drepturile de confidenţialitate, drepturile de publicitate sau oricare alte drepturi de proprietate ale oricărui terţ; nu vor întrerupe, încărca excesiv, interfera sau încerca să obţină acces neautorizat la site sau la orice porţiune a site-ului, a sistemelor sale de computere, servere sau reţele. De asemenea, utilizatorii nu vor redistribui conţinutul oferit de HAY magazine prin intermediul site-ului indiferent de mijloc, indiferent că este vorba de publicaţii tipărite, transmisiuni prin fax, pagini de internet, e-mail, grupuri sau forumuri de discuţii sau orice alt serviciu ori metodă electronică sau tiparită, fără consimţământul prealabil şi scris al HAY magazine.

Drepturi de acces

HAY magazine îşi rezervă dreptul de a interzice sau restrânge accesul oricărei persoane la acest site , de a bloca accesul de la orice adresa de Internet (IP), în orice moment, fără a anunţa în prealabil motivele.

Informaţii personale

HAY magazine se angajează să păstreze confidenţialitatea cu privire la datele cu caracter personal personal ale participanţilor/câştigatorilor la concursurile organizate pe site şi să le utilizeze numai în scopuri publicitare. Datele precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail, pe care le transmiteţi pe site, prin poşta electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Termenii şi condiţiile siteului.

Legături către alte siteuri

Vizitatorii pot accesa, potrivit liberei lor opţiuni, legături către alte siteuri sau referinţe către produse sau servicii oferite de către terţi, care apar pe site. HAY magazine nu are nicio responsabilitate şi niciun control asupra oricăror alte siteuri sau asupra informaţiilor oferite, prin orice mijloc, de alte persoane juridice sau persoane fizice sau asupra produselor şi serviciilor oferite prin intermediul oricarui alt site şi, pe cale de consecinţă, HAY magazine nu îşi asumă nicio răspundere pentru utilizarea de către vizitatori a celor menţionate mai sus, vizitatorii cunoscând şi acceptând irevocabil, necondiţionat şi neechivoc, că o astfel de utilizare se face pe propria raspundere a celor care accesează astfel de siteuri.